Domů / Obchodní podmínky
Kategorie
Výrobci
Volitelný boxík #1

V tomto boxíku si můžete vytvořit vlasatní obsah. Snažte se o přehledný, snadno pochopitelný text. Pište pro Vaše zákazníky. Nekopírujte cizí texty. Atraktivitu textu zvyšte vkládáním obrázků, infografiky.

Text včetně obrázků, hypertextových odkazů můžete upravit v administraci:

Pro zákazníky/CMS stránky/Volitelný boxík #1

Odběr novinek
Volitelný boxík #2

V tomto boxíku si můžete vytvořit vlasatní obsah. Snažte se o přehledný, snadno pochopitelný text. Pište pro Vaše zákazníky. Nekopírujte cizí texty. Atraktivitu textu zvyšte vkládáním obrázků, infografiky.

Text včetně obrázků, hypertextových odkazů můžete upravit v administraci:

Pro zákazníky/CMS stránky/Volitelný boxík #2

 

Obchodní podmínky

Před objednáním zboží se, prosím, seznamte s našimi obchodními podmínkami. Objednáním zboží s nimi vyslovujete souhlas.
 
Všeobecné informace

Provozovatelem e-shopu a prodejcem zboží je společnost MARK DISTRI, spol. s r. o., IČ:618 55 634, se sídlem Truhlářská 3/1106, 110 00, Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31555.

Ujišťujeme Vás, že veškeré zboží splňuje požadavky stanovené právními předpisy.

 

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 


 
Objednávka zboží

Objednávat lze zboží, které je v aktuální verzi internetového obchodu a za uvedených podmínek. Zboží lze objednat elektronickou poštou na adrese obchod@babybaby.cz nebo prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách internetového obchodu www.babybaby.cz nebo tefonicky na č.: 244 401 993-6 nebo 720 550 554 a to v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hod.

V objednávce vždy uveďte Vaše jméno a adresu, telefonické spojení, kód objednávaného zboží (včetně velikosti, barev a jiných vlastností, které jsou Vám dány na výběr) a objednávané množství.
 
Váš zákaznický kód je Vaše přihlašovací jméno, vyplněné při registraci. Číslo objednávky přidělíme rovněž každé Vaší objednávce. Zákaznický kód a číslo objednávky používejte při komunikaci s námi, usnadníte tím vyřízení Vašich požadavků. Upozorněte nás také, pokud Vaše osobní údaje evidujeme nepřesně nebo pokud dojde k jejich změně.
 
Objednávku můžete zrušit nebo změnit do dvou hodin poté, co ji obdržíme, pokud jsme Vám již zboží nezaslali. Výjimečně, dovolí-li to provozní podmínky, lze objednávku zrušit nebo změnit i po této lhůtě. Objednávku, kterou měníte, vždy identifikujte číslem objednávky.

 


Vyřízení objednávky

Zboží, které je skladem (uvedeno u popisu) expedujeme od doručení objednávky do 2 dnů. Zboží, které není skladem, zasíláme do 10 dnů po obdržení objednávky. Pokud by některá objednávka nemohla být vyřízena včas, bez odkladu Vás budeme kontaktovat a navrhneme náhradní řešení, případně dohodneme jiný postup.
 
Zboží zasíláme prostřednictvím přepravců uvedených na stránkách eshopu Kupkosmetiku.cz v sekci doprava. Vyhrazujeme si právo zaslat Vám zboží i prostřednictvím jiného doručovatele (bez vlivu na výši poštovného). Můžete nás požádat, abychom Vám zboží zaslali bez dobírky; v takovém případě zboží zašleme poté, co obdržíme platbu na účet. Zaslat zboží na dobírku lze také na Slovensko. Do jiných států nikoli.
 
Vyhrazujeme si právo Vaši objednávku rozdělit, tzn. část zboží Vám zaslat dříve a část později. Přejete-li si zaslat veškeré objednané zboží najednou, poznamenejte to v objednávce.
 V případě, že se nám zásilka vrátí jako nedoručená a budete žádat o její opětovné zaslání, bude Vám účtováno nové poštovné.
 
Zboží lze vyzvednout ve skladu BABYBABY.CZ na adrese:

Pod Belárií 784/2, Praha 4 v době od po-čt od 8,00 – 16,00, pá od 8,00 - 15,00.


 
Platba za zboží

Za zboží zaplatíte cenu uvedenou v aktuální verzi internetového obchodu. Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího, který se nachází na stránce doprava. Balné neúčtujeme.

Slevové akce
 
Pokud je na našich stránkách aktuální slevová akce s kupóny (vouchery), kdy jejich úhrada probíhá prostřednictvím slevových portálů, je poštovné zdarma pouze v případě, že celá objednávka po odečtení skutečné hodnoty kupónu přesáhne 899,- Kč.

Slevové akce jsou určené jen pro koncové zákazníky. Zboží nakoupené v akci není určené k dalšímu maloobchodnímu prodeji. Maximální výše objednávky je ve slevovových akcích je omezena na maximální částku 5.500,- Kč včetně DPH. Vydané slevové kupóny lze uplatnit pouze na jeden nákup na zákazníka.


 
Vrácení a výměna zboží

Nevyhovuje-li Vám zboží, máte možnost je do 14 dnů od převzetí vrátit do naší provozovny: Pod Belárií 2, 143 00 Praha 4. Je možné vrátit pouze zboží bezvadné (má-li zboží vady, postupuje se podle ustanovení o reklamaci zboží) a nepoužité, a to v nepoškozeném originálním obale. Zboží zašlete zpět prostřednictvím České pošty a Zásilkovny (nikoli na dobírku) s kopií faktury, kterou jste od nás obdrželi.
 
Objednáte-li současně s vraceným zbožím jiné zboží z naší nabídky o stejné nebo vyšší ceně, nebudeme Vám při jeho zaslání účtovat poštovné.
 
Nemáte právo zboží vrátit ani vyměnit, jestliže jste je objednali v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo jestliže jste je vyzvedli přímo v naší provozovně - skladu. Nemáte právo vrátit nebo vyměnit ani:
 1. zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání,
 2. zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 3. audio a video nahrávky a počítačové programy, byl-li porušen jejich originální obal,
 4. periodika a časopisy.

Zpracování osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem kupujícího za účelem vylepšování služeb a nabídky prodávajícího, pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy, příp. jiným účelem, ke kterému udělil kupující souhlas.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji prodávajícího, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů prodávající prohlašuje, že (a) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; (b) zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; (c) přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a (d) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.

 

Akce, slevy a novinky
přednostně na Váš e-mail